Hierbij nodigen wij je uit voor de ledenvergadering op dinsdag 28 maart 2017 in de Multi Functionele Ruimte van Sportcentrum Blokweer te Alblasserdam. Aanvang 20.15 uur.

AGENDA                                                                                                             

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering d.d. 29 maart 2016
 3. Jaarverslagen bestuur en commissies 2016 (in te zien op de website van Wiekslag)
 4. Financieel jaarverslag 2016
 5. 5a. Verslag Kascontrolecommissie
  5b.
  Benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie
 6. Uitreiking Tienpond Cup
 7. Uitreiking Knuddetrofee
 8. Pauze
 9. Bestuursverkiezing

De volgende zittende bestuursleden zijn aftredend en worden door het bestuur voorgesteld aan de ledenvergadering:

 • Martin Kranendonk – Penningmeester herkiesbaar
 • Marco Ponse – PC afgevaardigde herkiesbaar

Het volgende bestuurslid is tussentijds aangetreden en wordt door het bestuur voorgesteld aan de ledenvergadering:

 •  Femke v.d. Rhee – Secretaresse

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij Danny van Leeuwen.

 1. Begroting 2017
 2. Contributies per 1 januari 2018 en startvergunningsbijdrage
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Tot ziens op dinsdag 28 maart 2017 in de Multi Functionele Ruimte van Sportcentrum Blokweer te Alblasserdam.

Namens het bestuur,

Danny van Leeuwen.

Jaarverslag 2016 Zwem en Polo Club WIEKSLAG

Agenda ledenvergadering 2017

Jaarverslag Zwem 2016

Jaarverslag Zwemles 2016

Jaarverslag polo – eindstanden 2015-2016 Bond

Jaarverslag polo – eindstanden 2015-2016 Regio West

Pin It on Pinterest