Contributie

per 1 juli 2021
Wiekslag hanteert dezelfde contributie voor wedstrijdzwemmers, waterpoloërs en CREZ-leden. Ook als een lid bij meerdere afdelingen actief is, blijft de contributie gelijk.
Categorie per jaar per maand
0 t/m 11 jaar € 192,00 € 16,00
12 t/m 15 jaar € 246,00 € 20,50
16 jaar en ouder € 315,00 € 26,25
trimleden + recree polo leden € 144,00 € 12,00
rustende leden € 60,00 € 5,00

 

REDUCTIEREGELING

  • Aan ieder derde en volgend lid van een gezin wordt een reductie verleend van € 2,25 per maand op de normale contributie.
  • Aan leden die uitwonend student zijn, wordt een reductie verleend van 50% op de normale contributie.
  • Trimleden, rustende leden, leden van verdienste en ereleden zijn van de reductie uitgesloten.

BIJDRAGE STARTVERGUNNINGHOUDERS

Ter dekking van de kosten welke gemaakt worden voor startvergunninghouders zoals bijv. bondscontributies, inschrijfgelden, aanvraag startvergunning etc. dienen deze startvergunninghouders voor aanvang van het seizoen een bijdrage te doen van:

Voor alle polo- en zwemleden met een startvergunning  
t/m 15 jaar € 57,50
16 jaar en ouder € 62,50

BETALING VAN DE CONTRIBUTIE
1)       De contributie dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan door (automatische)
         overschrijving naar (bij voorkeur d.m.v. een machtiging voor automatische incasso):

          Bankrekening Rabobank NL 18 RABO 0361 7030 31
          t.n.v. Z & PC Wiekslag
       
2)       De contributie van de zwemles dient per 2 maanden bij vooruitbetaling te worden voldaan door 
           (automatische) overschrijving naar bovenstaand banknummer.
 

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk bij het verenigingssecretariaat met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden na de maand van opzegging.

Voor CREZ-leden, die na het behalen van het laatste brevet (op dit moment brevet G) en die niet (gaan) deelnemen aan de zwem(school) of polo(school), geldt een afwijkende opzegtermijn tot en met de maand van het behalen van het laatste brevet.

Let wel: het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar.

Het adres van de ledenadministratie is:                              

 

Ledenadministratie Wiekslag

Martin Kranendonk
Oost Kinderdijk 11   
2953 CJ  Alblasserdam

Pin It on Pinterest

Share This