WATERPOLO WEDSTRIJDPROTOCOL WIEKSLAG

Basisregels

 • Als het Corona-virus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je thuis.
 • Als je corona gerelateerde klachten hebt, blijf je thuis.
 • In geval van sporten, waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:
  Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij niet, speelt hij niet en dient hij te worden getest;
  • Als een sporter positief wordt getest op het virus:
  • gaat hij/zij in quarantaine
  • het hele team waarmee wordt gesport (c.q. trainingsselectie) wordt getest op aangeven van medici/GGD
  • Of het hele team gaat gedurende 10 dagen in quarantaine:
  o Als ze op een afstand van minder dan 1,5m zijn geweest van de sporter gedurende 10 minuten of langer, tenzij zij op een grotere afstand dan 1,5m zijn geweest en geen symptomen hebben.
  • Als er twee of meer sporters of begeleiding van hetzelfde team positief testen op corona, dan moet het gehele team in Quarantaine gedurende 10 dagen. Geen wedstrijden en geen trainingen. De sporters van het team moeten zich laten testen op aangeven van de medici en GGD. We willen niet dat Corona onze sport stil legt en moeten in geval van besmettingen dan ook zeer snel kunnen acteren om verspreiding in de club en het waterpolo te voorkomen.
 • Aanvullende richtlijnen bij terugkomst van vakantie in het buitenland:
  Komt men uit een geel gebied (zie actueel overzicht) dan hoeft men bij terugkeer niet in thuisquarantaine;
  • Komt men uit een oranje of rood gebied, dan is het dringende advies om bij terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.
 • Probeer zo min mogelijk aan te raken met je handen. Schud geen handen en geef geen high-fives.
 • Neem je eigen bidon/ drinkfles mee en drink niet uit de fles van iemand anders.
 • Ga thuis naar het toilet voor vertrek naar het zwembad
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik.
 • Hoest en nies in de elleboogholte.

 

 

Uit spelende teams

 • De uitspelende teams van Wiekslag verzamelen buiten op de parkeerplaats en gaan niet het zwembad binnen.
 • Bij terugkomst van de uitwedstrijd wordt er ook niet het zwembad in gegaan.

 

Bezoekende teams

 • De bezoekende teams zijn 30 minuten voor tijd welkom in het zwembad. Jullie volgen de aangegeven route die wordt aangeduid met BEZOEKENDE PLOEG
 • Voordat jullie het zwembad ingaan, moet iedereen eerst zijn schoenen uittrekken.
 • Jullie kunnen je omkleden in de kleedkamers, aangeduid met BEZOEKERS. Na het omkleden stop je alle spullen in de tas en neem je deze mee de zwemzaal in.
 • Tassen kunnen worden neergezet op de plek die is aangeduid met TASSEN BEZOEKERS.
 • Na de 2de periode van de voorgaande wedstrijd mag de bezoekende ploeg de zwemzaal in, waar de warming-up aan de NIET-startblokzijde kan plaatsvinden.
 • Na de wedstrijd mag er gedoucht worden, maar kleed je je daarna zo snel mogelijk om en verlaat je het zwembad via de aangegeven route.
 • Publiek is toegestaan tot een maximum van 40 personen waarbij 1.5 meter afstand tot elkaar in acht moet worden genomen.
 • Publiek dient zich vooraf te registreren.

Thuisspelende teams

 • De thuisspelende teams zijn 30 minuten voor tijd welkom in het zwembad en kunnen zich omkleden in de kleedkamers, aangeduid met THUIS PLOEG
 • Na de 2de periode mag de ploeg de zwemzaal in waar de warming-up aan de startblok zijde kan plaatsvinden.
 • Na de wedstrijd mag er gedoucht worden, maar kleed je je daarna zo snel mogelijk om en verlaat je het zwembad via de aangegeven route.
 • Publiek is toegestaan tot een maximum van 40 personen waarbij 1.5 meter afstand tot elkaar in acht moet worden genomen.
 • Publiek dient zich vooraf te registreren.

Tijdens de wedstrijd

 • De teamleiding (coach, assistent coach) wisselen van speelhelft door met de klok mee om het bad te lopen.
 • Alle spelers wisselen van speelhelft via het water.
 • Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste (1,5m) afstand, anders niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
 • Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van de 1,5 meter-norm. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
 • Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter-norm in acht.
 • Coach, assistent-coach bevinden zich op onderling en met de wisselspelers op 1,5 meter-norm.
 • Het bewust niet naleven van afstand houden tot de scheidsrechters en juryleden, wordt gezien als disrespectvol handelen en zal als zodanig behandeld worden middels een directe rode kaart.

 

 

Trainers/coaches

 • Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.
 • De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter-norm t.o.v. de spelersbank.
 • De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter-norm t.o.v. elkaar, coach en spelersbank.
 • De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze coach.
 • Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-norm.
 • De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad).
 • Tijdens rustmomenten en time-out (in en buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door de begeleiding en sporters.
 • Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

 

Scheidsrechters

 • De scheidsrechters zijn 15 minuten voor tijd welkom in het zwembad. Jullie volgen de route die aangeduid wordt met Scheidrechters
 • Jullie kunnen je omkleden in de kleedhokken op de kopse kant.

Horeca

 • De horeca is gesloten

 

 

PROTOCOL AANGEGEVEN DOOR KNZB

Sportief belang is ondergeschikt aan onze gezondheid. En zeker de gezondheid van anderen. Ook de continuïteit van het kunnen zwemmen en doorgang van de competitie is belangrijker dan de sportieve resultaten van een individu of een individueel team. Leef daarnaar en neem de verantwoordelijkheid in het belang van onze sport!

Algemeen
Als het Corona-virus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je thuis. Als je corona gerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. In geval van sporten, waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:

 • Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij niet, speelt hij niet en dient hij te worden getest;
 • Als een sporter positief wordt getest op het virus:
  • gaat hij/zij in quarantaine
  • het hele team waarmee wordt gesport (c.q. trainingsselectie) wordt getest op aangeven van medici/GGD
  • het hele team gaat gedurende 10 dagen in quarantaine:
   • Als ze op een afstand van minder dan 1,5m zijn geweest van de sporter gedurende 10 minuten of langer, tenzij zij op een grotere afstand dan 1,5m zijn geweest en geen symptomen hebben.
  • Als er twee of meer sporters of begeleiding van hetzelfde team positief testen op corona, dan moet het gehele team in Quarantaine gedurende 10 dagen. Geen wedstrijden en geen trainingen. De sporters van het team moeten zich laten testen op aangeven van de medici en GGD. We willen niet dat Corona onze sport stil legt en moeten in geval van besmettingen dan ook zeer snel kunnen acteren om verspreiding in de club en het waterpolo te voorkomen. Leg dan ook te allen tijde vast wie er in de accommodatie is geweest en welke teams/trainingsgroepen met elkaar in aanraking zijn gekomen.

Aanvullende richtlijnen terug terugkomst van vakantie in het buitenland:

 • Komt men uit een geel gebied (zie actueel overzicht) dan hoeft men bij terugkeer niet in thuisquarantaine;
 • Komt men uit een oranje gebied, dan is het dringende advies om bij terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Zorg dat bezoekende teams/sporters zich van de lokale richtlijnen/protocollen in jouw zwembad op de hoogte kunnen stellen.

Organisatie en procedures
De lokale accommodatie heeft bepaald hoeveel mensen aanwezig mogen zijn; dit aantal is het uitgangspunt om activiteiten te organiseren;

 • Volg de aanwijzingen van het personeel van de sportaccommodatie op;
 • Indien meerdere verenigingen gebruik maken van dezelfde accommodatie, maak onderling en met de exploitant goede afspraken over gebruik, huur en organisatie en maak duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is voor het nakomen van de maatregelen en (hygiëne)regels;


Sporters

 • Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden;
 • Tijdens rustmomenten en time-out (in en buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen.
 • Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm Aangehouden.
 • Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers beschikbaar (gevuld met chloorwater uit het zwembad) om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank.

Trainer/Coaches

 • Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.
 • De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meternorm t.o.v. de spelersbank.
 • De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter-norm t.o.v. elkaar, coach en spelersbank.
 • De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-norm.
 • De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad).
 • Tijdens rustmomenten en time-out (in en buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door de begeleiding en sporters.
 • Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

Scheidsrechters

 • Schud geen handen!
 • Controle nagels. Je houdt nooit als scheidsrechter de handen vast van spelers. Geef je ogen de kost!

Tijdens de wedstrijd

 • Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste (1,5m) afstand, anders niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
 • Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter-norm. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
 • Teamofficials en wisselspelers in en rondom spelersbank.
 • Coach, assistent-coach, teammanager of fysiotherapeut bevinden zich op onderling en met de wisselspelers op 1,5 meter-norm.
 • Het bewust niet naleven van afstand houden tot de scheidsrechters en juryleden, wordt gezien als disrespectvol handelen en zal als zodanig behandeld worden middels een directe rode kaart
 • Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter-norm in acht.
  Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

 

Pin It on Pinterest

Share This