Covid-19 Zwem

Protocol Zwemwedstrijden
ZPC Wiekslag

Algemeen

 • Van alle aanwezigen wordt verwacht dat men de richtlijnen van het RIVM en overheid in acht neemt, zowel op het gebied van gezondheid als op het gebied van 1,5 m afstand houden.
 • Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij en hun gezinsleden/huisgenoten geen last hebben van de volgende symptomen:
  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • De namen en contactgegevens van vrijwilligers, coaches en ploegleiders worden door de deelnemende verenigingen voorafgaand aan de wedstrijd doorgegeven aan de organisatie. Namen van sporters en officials zijn geregistreerd via het wedstrijdformulier. Deze gegevens worden minimaal vier weken bewaard om contact op te kunnen nemen als één van de aanwezigen in een later stadium positief is getest op corona.
 • Vermijd geforceerd stemgedrag zoals schreeuwen, zingen en roepen.
 • De tribune wordt gebruikt om 18+ sporters de gelegenheid te geven, op 1,5m afstand, mee te doen aan de wedstrijd.
 • Per ploeg zijn maximaal 2 ploegleiders aanwezig.
 • Het is aan de ploegleiders van de deelnemende verenigingen om ervoor te zorgen dat hun zwemmers genoeg afstand houden:
  • Iedereen tot en met 17 jaar houdt 1,5m afstand ten opzichte van volwassenen. Onderling afstand houden is tot en met 17 jaar niet nodig
  • Iedereen vanaf 18 jaar houdt 1,5m afstand ten opzichte van anderen

 Er worden geen toeschouwers toegelaten in het zwembad.

 • De horeca is gesloten voor publiek en sporters. Er is geen verkoop van eten en drinken.
 • De horecaruimte mag worden gebruikt als doorloop in verband met de verplichte route binnen het complex.
 • De horecaruimte is tijdens de wedstrijd in gebruik voor het wedstrijdsecretariaat.
 • Er is een duidelijke route binnen het complex en zwembad aanwezig.
 • Bij de ingang is desinfecterende handgel aanwezig.

Voor de wedstrijd

 • Teams verzamelen per vereniging buiten op de parkeerplaats. De zwemmers melden zich bij de coach en ploegleider. Coaches en ploegleiders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding en het afnemen van de gezondheidscheck bij de sporters van hun zwemploeg.
 • Eventuele afmeldingen voor de wedstrijd kunnen door de ploegleider of coach worden doorgegeven aan het jurysecretariaat in de horecaruimte.
 • Toelating tot het complex gaat in groepjes per vereniging op aanwijzing van de organisatie.
 • Zwemmers krijgen een plaats toegewezen per vereniging en leeftijd van de zwemmers. Alle 18+ zwemmers nemen plaats op de tribunes aan de lange zijde van het zwembad.

Zwemmers dienen alle eigendommen mee te nemen in een grote tas naar de zitplaats.

 • Er geldt een maximum aantal 18+ zwemmers van 21.
 • Kleedruimtes mogen vóór de wedstrijd niet worden gebruikt.

Zwemmers dienen thuis zwemkleding al aan te trekken.

Dit betekent dus dat de kleedkamers niet gebruikt mogen worden tijdens het inzwemmen of tijdens de wedstrijd om bijvoorbeeld te wisselen van inzwemtenue naar wedstrijdbroek/-pak.

 • Douches mogen gedurende de gehele wedstrijd niet worden gebruikt.
 • Bij het inzwemmen mogen géén hulpmiddelen (drijvers/plankjes etc.) worden gebruikt.
 • Bij de start van het inzwemmen mogen de 18+ zwemmers gaan inzwemmen. Vijf minuten later mogen ook de andere zwemmers het water in gaan. Op deze manier ontstaat er meer spreiding op de kant tijdens het inzwemmen.
 • Bij het inzwemmen zijn er geen banen beschikbaar voor het oefenen van de startduik.

Tijdens de wedstrijd

Zwemmers & coaches

 • De coaches en ploegleiders van de deelnemende verenigingen zorgen ervoor dat zwemmers genoeg afstand houden:
  • Kinderen t/m 12 jaar zijn niet verplicht om afstand te houden tot anderen, maar proberen zoveel mogelijk 1,5 m afstand te houden tot de officials
  • Personen t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden wel afstand tot personen van 18 jaar en ouder
  • Personen vanaf 18 jaar houden met iedereen 1,5 m afstand
 • Zwemmers krijgen een plaats toegewezen op basis van vereniging en leeftijd van de zwemmers.
 • Zwemmers blijven zo veel mogelijk op hun plek zitten tijdens de wedstrijd.
 • Zwemmers blijven de hele wedstrijd in het zwembad. Uitzonderingen hierop enkel met gegronde reden in overleg met de ploegleider van de vereniging
 • Ploegleiders nemen plaats langs de badrand bij hun vereniging op 1,5m afstand. Ploegleiders dienen de officials voldoende ruimte te geven om hun taak te vervullen. Zij dienen dus plaats te nemen op “verstandige” posities ten aanzien van de officials en wijken uit als de kamprechter of scheidsrechter langskomt.
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten.
 • Vermijd geforceerd stemgedrag zoals schreeuwen, zingen en roepen.
 • De douches worden tijdens de gehele wedstrijd en na afloop niet gebruikt.
 • Gebruik altijd de verplichte looproute
 • Er is geen voorstart (kaartjes liggen bij de officials)
 • De scheidsrechter geeft aan wanneer de zwemmers van de volgende serie kan worden opgeroepen door de speaker.
 • Zwemmers voor de eerstvolgende serie nemen plaats op de stoelen bij de doucheruimte
 • Zwemmers laten alle spullen (shirts, slippers, etc.) bij hun zitplaats liggen. Om onnodige verplaatsingen te voorkomen mogen deze niet meegenomen/ neergelegd worden bij de startblokken
 • Zwemmers gezeten aan de badrand (muurzijde) lopen via de aangegeven route naar de voorstart (doucheruimte). Zwemmers gezeten op de tribune lopen via de aangegeven route naar de voorstart.
 • Er worden geen tijden bij de tijdwaarnemers opgevraagd.
 • Er worden géén uitslagen opgehangen om groepsvorming te voorkomen. Er zal worden gekeken of uitslagen al tijdens de wedstrijd in printversie kunnen worden uitgedeeld aan de ploegen.
 • De medaille-uitslagen worden tijdens de wedstrijd omgeroepen. Alle medailles per vereniging kunnen aan het eind van de wedstrijd door de coach of ploegleider in één keer worden opgehaald bij het wedstrijdsecretariaat.

Procedure voor individuele races

Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van een overhead start om de wedstrijd vlot te laten verlopen.

 • Zwemmers voor de eerstvolgende serie nemen plaats op de genummerde stoelen bij de doucheruimte (deze nummers komen overeen met baan waarvan gestart gaat worden)
 • Na de serie verlaten alle zwemmers het water aan één zijde van het zwembad (startblok 8).
 • Na het verlaten van het bad wordt via de tribunezijde teruggelopen naar de toegewezen zitplaats.

Procedure voor estafettes

Tijdens de estafettes wordt in het programma tussen elk team een baan leeg gehouden.

 • Tijdens de race staan de tijdwaarnemers bij de startblokken van de lege banen om zo de afstand tot de zwemmers te behouden.
 • Per team mogen voor de start de eerste twee teamleden achter het startblok gaan staan; de derde en vierde zwemmer staan aan de zijkant van het zwembad klaar. Zodra de start is geweest, loopt de derde zwemmer naar het startblok toe. Als de tweede zwemmer is gestart, loopt ook de vierde zwemmer naar de start.
 • Bij wedstrijden en/of programma’s waar alle deelnemers in de leeftijdscategorie t/m 17 jaar vallen, wordt bovenstaande regel niet toegepast.
 • Elke zwemmer verlaat het water via dezelfde kant van het bad (startblok 8)
 • Als een zwemmer een baan moet doorkruisen waar een andere zwemmer nog moet finishen, dan kan deze eerste zwemmer de lege baan gebruiken om te wachten.
 • Na het verlaten van het bad gaat de zwemmer terug naar zijn of haar eigen zitplaats; hierbij voldoende afstand houdend tot de officials en de overige personen.

Na de wedstrijd

 • Kleedruimtes mogen alleen na de wedstrijd gebruikt worden. De grotere kleedruimten zijn voor de zwemmers tot 18 jaar. De kleedhokjes voor de 18+ zwemmers.
 • Douches mogen niet worden gebruikt.
 • Volg de aangegeven looproute om het zwembad te verlaten.
 • Medailles kunnen na afloop van de wedstrijd per vereniging door de ploegleiders worden opgehaald.
 • Vermijd drukte en ga naar huis

Officials/vrijwilligers

 • Het aantal opgestelde officials en vrijwilligers in de leeftijd 18+ wordt tot een minimum beperkt. Maximaal aanwezig zijn:
 • Officials: 1 scheidsrechter, 1 starter, 2 kamprechters, 12 klokkers = 16
 • Ploegleiders/coaches: maximaal 2 per vereniging
 • Voorstart: 2 + 1 persoon bij voorstart stoelen douche
 • Kaartjeslopers: 2
 • Veiligheidscoördinator: 1
 • Jurysecretariaat: 2
 • Wedstrijdsecretariaat: 2
 • Officials kleden thuis om en gebruiken enkel eigen materialen.
 • Jury overleg vindt plaats in de Tienpondszaal met inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5m.
 • Er is tijdens de wedstrijd geen catering. Ieder jurylid zal 1 of 2 flesjes water mee kunnen nemen vanuit de jurykamer.
 • Bij de startblokken en de keerpunten wordt een zone gemarkeerd voor de tijdwaarnemers; deze worden alleen gedeeld met de zwemmers tijdens de startprocedure.
 • Blijf als official zoveel mogelijk bij het startblok staan zodat de kaartlopers met voldoende ruimte langs de stoelen kunnen lopen.
 • Aan de zijkanten van het zwembad wordt een zone gemarkeerd voor de scheidsrechter, de starter en de kamprechters. De scheidsrechter en starter nemen tegenover elkaar plaats
 • Eventuele diskwalificatiebriefjes op het keerpunt moeten zelf bij de scheidsrechter worden gebracht

 

We hopen op een sportieve en gezellige wedstrijd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This