Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de ledenvergadering op dinsdag 29 maart 2016 in de multifunctionele ruimte van Sportcentrum Blokweer te Alblasserdam.

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA                                                                                                             

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering d.d. 31 maart 2015
 3. Jaarverslagen bestuur en commissies 2015
 4. Financieel jaarverslag 2015
 5. Verslag Kascontrolecommissie 
 6. Benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie
 7. Uitreiking Tienpond Cup
 8. Uitreiking Knuddetrofee
 9. Pauze
 10. Bestuursverkiezing
 11. Begroting 2016
 12. Contributies en startvergunningsbijdrage per 1 januari 2017
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

De volgende zittende bestuursleden zijn aftredend en worden door het bestuur voorgesteld:

 • Danny van Leeuwen – Voorzitter; herkiesbaar
 • Marjolein van Genderen – CREZ afgevaardigde; niet herkiesbaar
 • Vicky Xanthopoulou – CREZ afgevaardigde; niet herkiesbaar
 • Peter Deelen – CREZ afgevaardigde; voordracht Bestuur
 • Roel Wijgers – Secretaris, tussentijds aftredend; niet herkiesbaar
 • Marjolein van Genderen – AC afgevaardigde; herkiesbaar
 • Vicky Xanthopoulou – AC afgevaardigde; herkiesbaar

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij Danny van Leeuwen.

Tot ziens op dinsdag 29 maart 2016 in de multifunctionele ruimte van Sportcentrum Blokweer te Alblasserdam.

Pin It on Pinterest